[af] Bedags werk ek by ʼn instelling vir naskoolse onderrig in die ontwikkelende wêreld en oor nagte en naweek is ek betrokke by ʼn aantal klein ondernemings wat fokus op analise, ontwerp, inligtingsekuriteit en -verwerking asook optimering.

[zh] 白天,我在发展中国家的一家中学后教育机构工作,在晚上和周末,我则忙于几家专注于分析、设计、信息安全和处理以及优化的小企业。

[en] During the day, I work at an institution for post-secondary education in the developing world and in the evening and on the weekend, I am involved in several small enterprises that focus on analysis, design, information security and processing as well as optimisation.