[en] This is the personal homepage of Petrus Potgieter. The use thereof is subject to the laws of Pitcairn Island and no guarantee of accuracy or suitability of any information found here can be give. Opinions expressed here might be my own but are not those of my business, employer, family, friends etc. This website was created using Jekyll.

[zh] 这是我的个人主页,它受上下文及其他地方的英文使用条件的限制。该网站使用Jekyll创建。

[af] Hierdie is my persoonlike webwerf onderhewig aan die gebruiksvoorwaardes in Engels hierbo, -onder en elders. Hierdie webwerf is gebou met Jekyll.